2006 Fujian Zhangping Shui Xian Cha Bing

Sychravé počasí jenž právě venku panuje nás přimělo zůstat doma a ochutnat jeden z mnoha čajů, které jsme si nakoupili k ochutnání. Výběr padl na slavná oolong Shui Xian (水仙, alt. Shui Hsien).

Popis od prodejce

Tento výtečný a vzácný oolong je pojmenován dle vůně narcisu, kterému se vůně čaje podobá. První zmínka pochází z roku 1914. Tento konkrétní čaj pochází z oblasti Zhangping, které je známe jako tradiční místo výroby Shui Xian. Chuťově se velmi liší od čaje stejného jména z oblasti Wuyi. Čaj je lehce oxidován a středně silně pečen.

Základem je kvalitní list (rok sklizně 2006) ve složení dva pupeny s jedním listem nebo dva pupeny s dvěma listy. Čaj byl vyroben tradičními postupy specifickými pro Zhangping. Čaj byl slisován do podoby malých cihliček o hmotnosti cca 18 – 19 g. 

Tradiční balení s potiskem slovy “Huang Jin Ji, Fujian Zhangpin autentický Shui Xian Bing Cha”. Tento čaj je velmi dobrý pro dlouhodobé skladování.

 • Výrobce: Huang Jin Ji
 • Datum výroby: jaro 2006
 • Kultivar: Shui Xian (水仙)
 • Hmotnost: 18 g

Ochutnávka

Čaj jsme připravili v keramické konvičce o objemu cca 360 ml. Na tento objem byla použita zhruba polovina cihličky. Před samotnou ochutnávkou byl proveden ještě oplachovací nálev.

 • List: tmavší, celistvý, odpovídající popisu
 • Aroma: spařeného listu těžká, sladká, s prvky přezrálého ovoce
 • Nálev: plný, průzračný, jantarové barvy
 • Chuť:  jemná, nasládlá, ovocná, lehounce natrpklá, s příjemným (stoupavým) vývojem chuti v ústech
 • Dochuť: delší, těžká, ovocně sladká
Čaj nás celkově velmi zaujal. Především svou silnou, ovocně sladkou chutí a příjemnou vůní, jež velmi uvolňuje mysl. Mohu-li soudit, pak bych čaj doporučil právě na období sychravého a mlhavého období. Perfektně povzbudí a rozjasní mysl.

 

Pravidla „Vánoční soutěže“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vánoční soutěže“ (dále jen „soutěž”). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení soutěže měněna.

Organizátorem a pořadatelem soutěže je  provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž bude probíhat v termínu od 21. listopadu 2011 do 19. prosince 2011 na území České republiky.

Spotřebitel se zúčastní soutěže tak, že uskuteční a zaplatí objednávku v internetovém obchodě www.slavnecaje.cz.

Vítězem soutěže se stane účastník, který splní požadavky na zařazení do slosování, a který bude pořadatelem vylosován. Losování proběhne dne 20. prosince 2011 a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.

Jméno vítěze a obec trvalého pobytu, kterou uvedl při přihlášení se do soutěže, bude zveřejněno v období od 20. prosince 2011 do 31. ledna 2012 na internetových stránkách http://www.slavnecaje.czhttp://blog.slavnecaje.cz.

Hlavní výhrou v soutěži je:
Dárkový set sypaných čajů (2011 Fujian Bai Hao Yin Zhen, 2011 Sichuan Emei Shan Qing Ming Zhu Ye Qing a 2011 Yunnan Jin Ya Dian Hong Cha)

Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže) je 19. prosince 2011. Objednávky odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Nárok na hlavní výhru je možno uplatnit nejpozději do 31. 01. 2012, a to písemně na adrese sídla pořadatele. Hlavní výhra bude zaslána výherci prostřednictvím České pošty.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Další ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel, tj. provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11, je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 2 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.

O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím  internetových stránek www.slavnecaje.cz a www.blog.slavnecaje.cz.

Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách http://blog.slavnecaje.cz/2011/11/23/pravidla/. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

VIDEO: Zpracování Fu Zhuan v prov. Shaanxi

Na čínské obdobě Youtube jsem narazil na pěkné video (v čínštině) ohledně zpracování Hei Cha (tmavý čaj) Fu Zhuan.

视频: 泾渭茯茶申遗宣传片

Obsah videa lze stručně shrnout do tří samostatných částí:

 • Povídání o historii čaje, která se datuje až do roku 1368 za panování dynastie Ming. Základní surovina (Hei Cha) se dovážela z prov. Hunna do prov. Shaanxi. Zde se čaj zpracovával a skladoval. V roce 1953 byla výroba zrušena a čaj se začal vyrábět pouze v prov. Hunan. Od roku 2009 byla výroba opět obnovena v továrně Shaanxi Cangshan Tea Co., Ltd
 • Poměrně obsáhlé povídání s názornou ukázkou o výrobě Fu Zhuan. Zde snad ani není potřeba rozumět jako se pozorně dívat. Většina principů lze pochopit s názorných ukázek.
 • Povídání s pánem, který pracoval v původní továrně jako 14letý chlapec, než ji zavřely.