LEXIKON: Ku Wei (苦味)

Ku Wei [苦味; Kchu-wej] znamená v překladu hořkost a používá se k definování chutě čajů Pu-er. Obecně se rozeznávají tři druhy hořkosti:

  • Přetrvávající hořkost – je velmi dlouhodobá a silná
  • Přecházející do trpkosti – je často spojována s mladými čajovými stromy
  • Přecházející do sladkosti – je charakteristika starých stromů v některých oblastech (Banzhang, Jingmai)

V šálku čaje se všechny tři druhy hořkosti mísí v různých poměrech. Podle toho lze rozeznat různé oblasti, které se liší právě svou mírou trpkosti a přechody ve sladkost/trpkost. Např. se uvádí, že hořkost čaje z  Lao Banzhang se transformuje rychleji než z Lao Man E.