Category Archives: Lexikon

LEXIKON: Huangpian (黄片)

Huangpian [黄片; Chuang-pchien] nebo Da Ye Zi [大叶子; Ta-jie c’] nebo někdy i Jintiao [Ťin-tchiao] je označení pro velké zažloutlé až červené listy (obvykle čtvrtý a nižší list), které bývají přítomny v nevytříděném Mao Cha. Před lisováním bývá většina těchto listů odstraněna a to především z estetického důvodu. Někteří výrobci část listů v Mao cha ponechávají čímž dávají výslednému čaji další chuťový rozměr. Samotné listy mají jemnou sladkou chuť a příjemné květinové aroma. Zároveň obsahuje o polovinu méně kofeinu než mladší listy. Tím pádem se takové čaje hodí na večerní popíjení nebo pro lidi citlivé na kofein.

U čajovníků lze pozorovat dvě základní skupiny s predikcí ke vzniku Huangpian. Pokud roste čajovník rychle (zpravidla mladší stromy a Tai Di [台地; terasový čaj]) bývá většina sklizených listů pružná a ohebná a Huangpian je minimum. Roste-li však strom pomalu (staré a divoké čajovníky) nebo se sklizeň opozdí, pak začínají spodní listy ztrácet svou pružnost. Díky tomu se při zpracování správně nezaroluje a při sušení dostane svou typickou žlutou až červenou barvu.

 

 

LEXIKON: Ku Wei (苦味)

Ku Wei [苦味; Kchu-wej] znamená v překladu hořkost a používá se k definování chutě čajů Pu-er. Obecně se rozeznávají tři druhy hořkosti:

  • Přetrvávající hořkost – je velmi dlouhodobá a silná
  • Přecházející do trpkosti – je často spojována s mladými čajovými stromy
  • Přecházející do sladkosti – je charakteristika starých stromů v některých oblastech (Banzhang, Jingmai)

V šálku čaje se všechny tři druhy hořkosti mísí v různých poměrech. Podle toho lze rozeznat různé oblasti, které se liší právě svou mírou trpkosti a přechody ve sladkost/trpkost. Např. se uvádí, že hořkost čaje z  Lao Banzhang se transformuje rychleji než z Lao Man E.

LEXIKON: Xiang Wei (香味)

Xiang Wei [香味; Siang-wej] je výraz používaný v čajové terminologii v souvislosti s vůní (aroma) čaje. Vůní čaje je nepřeberné množství a liší se dle způsobu kdy je vnímáme. Můžeme vnímat vůni suchého listu, napařeného listu, který byl chvíli ponechán ve vyhřátém gaiwanu či konvičce a listu přelitého horkou vodu.

LEXIKON: Hui Gan (回甘)

Hui Gan [回甘; Chuej-kan] je výraz používaný v čajové terminologii a to především v souvislosti s čaji typu Pu’er. Znak 回 lze přeložit jako návrat či odpověď a znak 甘 značí sladkost. Volně přeloženo tak lze říci, že se jedná o návrat sladkosti. Jde o pocit v hrdle bezprostředně po polknutí doušku čaje. Též se pomocí této charakteristiky popisuje síla čaje a přeneseně i kvalita.

Zdroj:

LEXIKON: Cha Zui (茶醉)

Cha Zui [茶醉; Čcha-cuej] je čínské označení pro „opilost“ z čaje. V podstatě se jedná o stav mysli a těla při požití většího množství čaje. Přesné množství je individuální podle tělesné stavby jedince a jeho psychického rozpoložení. Často je popisován jako stav podobný mírné opilosti z alkoholu, tj. lehká ztráta koordinace pohybů, uvolnění mysli a celkový pocit štěstí.

Odborný náhled na věc zná viníka. Je jím látka s názvem Theophylline, která se v čaji vyskytuje ve stopovém množství (~1 mg/l). V dřívějších dobách byla látka používána pro respirační onemocnění, ale pro řadu vedlejších účinků je dnes indikována jen zřídka.

Zdroj:

LEXIKON: Dian Hong (滇红)

Označení Dian Hong [滇红; Tien-chung] nesou nejznámější čaje z jihozápadní čínské provincie Yunnan. Pátral jsem co onen název znamená a došel jsem k překvapivému závěru. Dian Hong je prosté označení červeného čaje z provincie Yunnan. Defakto tak můž být označen jakýkoliv čaj z této provincie, ale z pochopitelných důvodů si výrobci přidávají různé přívlastky, aby své čaje odlišili od konkurence.

Dian [滇; Tien] je staré označení/název čínské provincie Yunnan.

Hong [红; Chung] znamená červený, v čajové terminologii se rozumí červený čaj (v Evropě označovaný jako černý).

Zdroj:

LEXIKON: Da Ye (大叶)

Označení Da Ye [大叶; Ta-jie] se vyskytuje v mnoha názvech Pu’erů a jejich popisech. Pátral jsem co by to mohlo znamenat a poměrně rychle došel výsledku. V doslovném překladu znamená „Velký list“. Je tím myšlena velkolistá varieta čajovníku, která se nejčastěji vyskytuje v jihozápadní provincii Yunnan (Čína).

Da [大; Ta] znamená velký, ohromný.

Ye [叶; Jie] značí list rostliny obecně.

Zdroj:

LEXIKON: Cha Qi (茶气)

Cha Qi [茶气; Čcha-čchi] je velmi těžce definovatelný termín. Spíše jde více o duchovní záležitost než hmatatelnou věc. Asi nejlépe tuto problematiku popsal Stephane na svém blogu (angl.). Pro anglicky neznalé (a také pro mě) uvádím souhrn z odkazovaného článku.

„Všechny věci na světě mají své Qi. Je to společná vazba mezi všemi existujícími věcmi. Bez Qi by nemohlo existovat ZDE.“

Cha Qi (někdy nepřesně překládáno jako energie čaje) vyjadřuje přirozené energetické vlastnosti čaje. Nutno poznamenat, že veškeré čaje mají své Qi. Je však velice obtížné jej rozlišit. Každý čaj je tvořen mnoha vrstvami, které utvářejí samotné Qi. Vrstvy jsou tvořeny rozličnými vlastnostmi, mezi které patří mládí/stáří, oblast sběru, typ listu (terasový, mladý, starý, divoký), zpracování, skladování (suché, mokré), oblast (Yunnan, Hong Kong, Praha atd.) atd. Jde o fyzické a duševní zážitky, které má člověk z popíjení čaje. Jsou nerozlučně spjati. Stejně tak jako slunce a vítr.

Mnoho lidí popisuje, že čaj má silné Qi. Pravděpodobně však popisuje, jak účinkuje Cha Qi na jeho vlastní Qi. V tradiční čínské medicíně jsou bylinky popsány tak, jak pohybují s Qi (nahoru, dolu, interně, externě, jsou kořeněné, sladké, nevýrazné, hořké, kyselé, suché, hydratují, teplé, studené, atd.). Když je bylina použita jako lék, její Qi má určitý vliv na člověka (např. bylina, která je teplá a kořeněná (např. zázvor) způsobí, že se člověk potí). Stejně tak bude mít čaj určité energetické vlastnosti, které vytvářejí energetické odezvy konzumenta.

Zdroj:

LEXIKON: Qi Zi Bing Cha (七子饼茶)

1994 MengHai Factory 7542 Chi Tse Beeng Cha "Seven Son Tea Cake"
1994 MengHai Factory 7542 Chi Tse Beeng Cha “Seven Son Tea Cake” uveřejněný na blogu Ancient Tea Horse Road

Při čtení článků o čajích Pu’er jsem často narazil na výraz Seven-son Tea Cake či v pinyinu Qi Zi Bing Cha. Kladl jsem si otázku, co je to zač? Název výrobce, oblasti nebo označení nějakého čajového mistra? Odpověď je však prostší než  by se zdálo.

Qi Zi Bing Cha neboli anglicky Seven-son Tea Cake je obyčejné označení čajového disku čaje Pu’er.  Toto označení se začalo používat od roku 1972 kdy firmy vyrábějící Pu’er přešli do područí státní firmy CNNP (China National Native Produce and Animal By-products Import and Export Corporation). V té době psáno v pinyinu jako Yunnan chi tse beeng cha.

Qi Zi [七子; Pu-c’; Sedm synů] je označení pro tradiční balení čajových koláčů po sedmi do Tongu [筒; Tchung]. Odtud se tedy bere ona číslovka 7 v názvu.

Bing Cha [饼茶; Ping Čcha; Čajový koláč] je označení pro tvar, do kterého se tradičně lisují čaje Pu’er.

Známý odborník Cloud uveřejnil video, ve kterém popisuje hlavní rozdíly mezi Discus Tea Cake a Seven-son Tea Cake.

Zdroj: